Επικοινωνία

Στέλιος Δανιήλ Αλαμάνος
Όλα για το σπίτι – Χρώματα – Σιδηρικά – Υδραυλικά – Ηλεκτρικά – Πόμολα – Εργαλεία

Λεωφόρος Ειρήνης 61, 48100, Πρέβεζα
(Έναντι Β’ Δημοτικού Σχολείου)
Τηλ. – Fax: 2682022558

Ιστότοπος: www.alamanoshome.gr
Email: info@alamanoshome.gr